Disclaimer

Aan het up-to-date houden van de gegevens en de foto’s op de site bijnanneke-sneek.nl wordt erg veel zorg besteed. Echter, niet alleen door technische storingen, wettelijke bepalingen en andere onvoorziene omstandigheden, maar ook door menselijke vergissingen kan de verstrekte informatie onjuist zijn of afwijken. Hierdoor kunnen er aan teksten en foto’s op deze site geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BijNanneke.nl

Wij stellen het zeer op prijs dat u ons bij twijfel informeert via e-mail: info@bijnanneke-sneek.nl of via telefoon (0515) 880008.