Privacy Statement

Inleiding
Ik ben me ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Ik houd me hierbij aan de wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leest u meer over mijn privacybeleid, zodat het voor u helder is welke gegevens ik van u verzamel, waarom ik dat doe en hoe ik met uw gegevens om ga.

Indien u vragen heeft over mijn privacybeleid of anderszins, dan hoor ik dat graag van u.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor een deel van de persoonsgegevens die ik verwerk, ben ik zelf verantwoordelijk, bijvoorbeeld indien u rechtstreeks contact met mij opneemt of de gegevens die ik vastleg om de opvangdag van uw kinderen door te spreken. Voor andere persoonsgegevens, zoals het registreren van de opvanguren, heeft het gastouderbureau mij ingeschakeld als verwerker. Het gastouderbureau is in juridische zin aan te merken als verantwoordelijke voor deze verwerking: zij bepalen het doel van de verwerking en de middelen voor de verwerking. Gezamenlijk spannen wij ons in om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Verwerkte persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik heb deze gegevens nodig om een overeenkomst aan te gaan, mijn diensten (volledig) uit te voeren en/of om te voldoen aan mijn wettelijke verplichting.

Hierover vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Naam van gezinnen en contactpersonen gezin
– Voorletters, voor- en achternaam van ouders (Lees verder inclusief verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers), kinderen en huisgenoten (Lees verder inclusief structureel aanwezigen)
– Geslacht van ouders, kinderen, huisgenoten en contactpersonen gezin
– Geboortedatum van ouders, kinderen en huisgenoten
– Adresgegevens van gezinnen en ouders
– Telefoonnummer(s) van gezinnen, ouders en contactpersonen gezin
– E-mailadres(sen) van gezinnen, ouders, huisgenoten en contactpersonen gezin
– Opgeslagen documenten, zoals contractdocumenten en medicijnverklaringen
– Foto’s/video’s van kinderen

Doel verwerken persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van opvangaanvragen
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het communiceren over de opdracht
– Het vastleggen van afgenomen diensten, zoals opvanguren, luiers en maaltijden.
– Het financieel afhandelen van gastouderopvang
– Het verlenen van kwalitatief goede gastouderopvang
– Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit Belastingdienst en Wet Kinderopvang

Persoonsgegevens minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder. Als u de indruk heeft dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamel over een minderjarige, neem dan contact met me op.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat ik een bewaartermijn hanteer zoals wettelijk bepaald in de fiscale bewaarplicht. Ouders geef ik een bedenktermijn van 3 maanden om opnieuw een contract af te sluiten, voordat de overige gegevens verwijderd worden. Uitzondering hierop zijn foto’s/video’s met ook andere opvangkinderen. Die worden verwijderd, zodra alle kinderen van de opvang af zijn. Wanneer u mij schriftelijk een vraag stelt (per e-mail of anderszins), bewaar ik uw gegevens nog gedurende 3 maanden nadat ik hierop heb gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Ik deel uw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden. We delen gegevens enkel voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hieronder vallen overheidsinstanties (o.a. Belastingdienst, gemeenten en GGD), de accountant, het hostingbedrijf van de website. Met de bedrijven, die uw gegevens in mijn opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Foto’s/Video’s met meerdere opvangkinderen verstuur ik naar de betreffende ouders. Het is deze ouders niet toegestaan deze foto’s (openbaar) te delen met derden, omdat er andere kinderen op staan. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens (die ik van u ontvangen heb) in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan u of een door u aangewezen organisatie.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Contactgegevens
Telefoon: 0515 880008
E-mail: woutna@online.nl
Internet: www.bijnanneke-sneek.nl

Adres: gudsekop 117, 8604CZ Sneek

Handelsregister nr: KvK-Nr:56026080/ LRK-Nr:102093374

Zoeken
Wie is online
1 bezoekers online
0 gasten, 1 bots, 0 leden
Volg ons op..
  • Facebook
  • Twitter